Translation Coordinator Technical Literature

Functional area:  Communications
Country:  Belgium
City:  Antwerp
Company name:  Atlas Copco Airpower N.V.
Date of posting:  Jun 18, 2019

Your future job

Missie

- Verzeker een correct taalgebruik voor alle documenten die onder je bevoegdheid vallen, zowel voor medewerkers als voor klanten.

- Werk mee aan een schaalbaar en efficiënt vertaalproces, altijd met een focus op de gebruiker.

 

- Ensure state of the art language experience for all literature under your scope, for internal and external users.

- Drive a scalable and efficient translation process, always with the users in focus.

 

Algemene jobomschrijving

Je bent verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de technische literatuur van de Industrial Air Divisie in meerdere talen.

 

You are responsible for making the technical literature of the Industrial Air Division available in multiple languages.

 

Taken en verantwoordelijkheden

-Je doet een linguïstische evaluatie van Engelse bronteksten.

-Je werkt nauw samen met technische auteurs en beoordeelt hun werk op correct en consequent taalgebruik.

-Je bewaakt de regels van gestructureerd schrijven in een Content Management Systeem (CMS) en bewerkstelligt daardoor een betrouwbaar vertaalgeheugen, en efficiënt herbruiken van content.

-Je controleert de master data op correct gebruik van de mechanismen die zorgen voor opmaak van de documenten die uit het Content Management Systeem gegenereerd worden.

-Je coördineert publicatie van de documenten en levert zodoende de projecten technische literatuur op in verschillende vormen (bvb. PDF, USB, web, Extranet (Business Portal),...)

-De vertaalcoördinator handelt vanuit de Divisie en opereert cross-Product Company.

-Je maakt deel uit van het team dat Technische Literatuur projecten ondersteunt: Technische Auteurs, de Coördinator van het Content Management Systeem voor Technische Literatuur.

-Je volgt de planning van je projecten op, en beheert die in samenspraak met het team en project stakeholders.

-Je supporteert ad hoc vertaalopdrachten, indien deze passen binnen de context van de job.

-Als expert binnen je vakgebied zetel je ook in het Project Team dat het Content Management Systeem beheert en verder ontwikkelt.

-In de toekomst werk je in deze functie nauw samen met GECIA. Je werkt actief mee aan het opzetten van goed werkende processen voor internationale samenwerking.

 

-You perform a linguistic evaluation of English source texts.

-You work closely with technical authors and assess their work for correct and consistent use of the source language.

-You monitor the meticulous use of rules for structured writing in a Content Management System (CMS) and thereby ensure the reliability of the translation memory.

-You coordinate the publication of documents and thus deliver the deliverables of technical literature projects in various formats (eg PDF, USB, web, Extranet (Business Portal), ...)

-The translation coordinator acts from the Division and operates cross-product company.

-You are part of the team that supports Technical Literature projects: Technical Authors, the Coordinator of the Content Management System for Technical Literature.

-You follow up the planning of your projects and manage them in consultation with the team and project stakeholders.

-You support ad hoc translation requests, if these fit within the context of the job.

-As an expert in your field, you are also part of the Project Team that manages and further develops the Content Management System.

-In the future you will work closely with GECIA in this position. You actively participate in setting up well-functioning processes for international cooperation.

 

Vereiste ervaring

5 jaar relevante ervaring.

 

5 years of relevant experience

 

Kennis

-Je schrijft vlot in het Engels (Engels is de brontaal)

-je hebt affiniteit met talen, en passie voor correct en consequent taalgebruik.

-Je hebt kennis van Windows, MS Office.

-Je hebt affiniteit met techniek. Een goede kennis van onze producten verdient de voorkeur

-Kennis van BPCS, Features/Feature Values zijn een voordeel

-Kennis van Translation Management Systemen, Content Management Systemen, XML authoring (DITA) zijn een voordeel.

 

-You write fluently in English (as English is the source language).

-You have an affinity with languages and a passion for correct and consistent use of languag.

-You have knowledge of Windows, MS Office.

-You have an affinity with technology. A good knowledge of our products is an advantage.

-Knowledge of BPCS, Features / Feature Values are an advantage.

-Knowledge of Translation Management Systems, Content Management Systems, XML authoring (DITA) are an advantage.

 

Opleiding

Master of bachelor diploma in linguïstiek of gelijkwaardig door ervaring

 

Master or Bachelor in linguistics or equal by experience

 

Persoonljkheid

-Je bent kwaliteitsbewust, en hebt oog voor detail

-Je werkt op een efficiënte manier om je doelen te bereiken

-Je functioneert goed in teamverband, en overlegt vlot met collega’s en project stakeholders om problemen correct aan te pakken

-Je kan werken onder druk

-Je bent resultaatgericht, je committeert jezelf aan doelstellingen en je houdt hieraan vast.

-Je past je expertise en technologie toe en gebruikt je kennis om je doelstellingen te realiseren.

-Je onderneemt actie om nieuwe ideeën en initiatieven te toetsen, zoekt naar mogelijkheden voor organisatorische verbetering

-Je hebt een 'can do' houding met een focus op duurzaamheid (zoveel mogelijk hergebruik van informatie)

 

-You are quality conscious, and you have an eye for detail

-You work in an efficient way to achieve your goals

-You work well in a team, and you consult quickly with colleagues and project stakeholders to properly address problems

-You can work under pressure

-You are results-oriented, you commit yourself to objectives and you stick to them.

-You apply your expertise and knowledge to achieve your objectives.

-You look for opportunities for organizational improvement

-You have a 'can do' attitude with a focus on sustainability (reusing of information is crucial)

-You prefer to be a solid contributor in a stable job for a solid organization.

 

We add value wherever we do business

The Atlas Copco Group serves customers through innovative compressors, vacuum solutions, generators, pumps, power tools and assembly systems. We are a global and diverse Group of many strong brands and around 34 000 employees representing different cultures in more than 180 countries. We have a wide range of positions so whatever your interests or area of expertise, we offer interesting challenges and the opportunity to grow.

Passionate people create exceptional things. We believe in challenging the status quo, always looking for a better way. Our leading edge technology enables us to innovate for a sustainable future. We believe that people make it happen and with us you are empowered to act. Your ideas can make a real difference and contribute to the quality of life for people everywhere.

Learn more at www.atlascopcogroup.com

Find similar jobs: